Rehabilitacja Domowa

Rejestracja do rehabilitacji domowej znajduje się w poradni chorób płuc.

Informację można uzyskać pod numerem telefonu:

41 263 04 00 wewnętrzny 21