Fotowoltaika

 

Projekt:
„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego.”

 

współfinansowanego z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020,
w ramach Działania 3.2